ایوان الیو

۱۹تیر
ایوان الیو به ایران آمد

ایوان الیو به ایران آمد

اولین جلسه تمرین ارکستر سمفونیک تهران به رهبری ایوان الیو شنبه ۱۹ تیر ماه با حضور تمام نوازندگان در تالار رودکی برگزار شد. اولین جلسه تمرین ارکستر سمفونیک تهران به رهبری ایوان الیو شنبه صبح ۱۹ تیر ماه با حضور تمام نوازندگان در تالار رودکی برگزار شد. ایوان الیو رهبر بلغاری که شب گذشته ۱۸ […]