ایوان

22اسفند
«عالیجناب» ۲۵ اسفند به بازار می‌آید

«عالیجناب» ۲۵ اسفند به بازار می‌آید

اولین آلبوم گروه «ایوان» روز شنبه ۲۵ اسفند منتشر می‌شود. اعضای این گروه پس از موفقیت قطعه «عالیجناب» تصمیم گرفتند تا همین نام را برای آلبوم جدیدشان هم انتخاب کنند.