این اشک‌های شکسته

۰۱آبان
با اشعاری آیینی از زنان شاعر

با اشعاری آیینی از زنان شاعر

آلبوم «این اشک‌های شکسته» شامل آثاری از شعرهای آیینی بانوان در مدح و منقبت حضرت امام حسین (ع) و اربعین حسینی منتشر شد.