ایمان شکورزاده

31شهریور
بازگشت ایمان شکورزاده با استعدادهای عصر جدید / گذشته برایم درس‌های بسیاری داشت

بازگشت ایمان شکورزاده با استعدادهای عصر جدید / گذشته برایم درس‌های بسیاری داشت

ایمان شکورزاده قصد دارد با معرفی چند استعداد جدید بار دیگر وارد عرصه موسیقی شود.