ایمان خمر

۲۰اردیبهشت
هجدهم و نوزدهم اردیبهشت ماه

هجدهم و نوزدهم اردیبهشت ماه

«علیرضا قربانی» خوانندهٔ بنام موسیقی ایرانی، هجدهم و نوزدهم اردیبهشت ماه (ساعت ۱۸) با عنوان «با من بمان»در شهر وین اتریش به اجرای کنسرت پرداخت.
+این کنسرت به رهبری ارکستر «ایمان خمر» برگزار شد

۰۱اردیبهشت
به رهبری ارکستر «ایمان خمر»

به رهبری ارکستر «ایمان خمر»

«علیرضا قربانی» خوانندهٔ بنام موسیقی ایرانی، اواسط اردیبهشت ماه سال جاری در شهر وین اتریش به اجرای کنسرت می‌پردازد.
+بهمن ماه سال ۹۱ نیز علیرضا قربانی با استقبال گسترده مخاطبین در شهر وین کنسرت برگزار کرده بود