ایمانی خوشخو

۱۱آبان
آخرین وضعیت سند موسیقی کشور

آخرین وضعیت سند موسیقی کشور

ایمانی خوشخو تاکید کرد از تغییرات در معاونت هنری و گزینه های سپردن این مسئولیت بی خبر است. محمدحسین ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره زمزمه‌هایی که درباره تغییر در معاونت هنری و امکان تصدی […]