اکران خصوصی فیلم برکه خاموش

17مرداد
«برکه خاموش» درباره معضلات دنیای موسیقی است
بهادر زمانی کارگردان فیلم مطرح کرد:

«برکه خاموش» درباره معضلات دنیای موسیقی است

بهادر زمانی کارگردان فیلم بلند «برکه خاموش» بیان کرد که این فیلم به معضلات و مسائل مختلف حوزه موسیقی پرداخته است.