اپل

۲۷اردیبهشت

قرارداد تلویزیونی اپل با ریدلی اسکات

قرارداد تلویزیونی اپل با ریدلی اسکات

۰۵مهر

نظر جالبی که استیو جابز درباره «مرد آهنی ۲» داشت

نظر جالبی که استیو جابز درباره «مرد آهنی ۲» داشت