اپرت «رودابه»

۲۱فروردین
سوم تا نهم اردیبهشت ماه

سوم تا نهم اردیبهشت ماه

آنسامبل اپرای آیریک، اپرت «رودابه» را در طی روزهای سوم تا نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در سالن رودکی به روی صحنه خواهد برد.
+صحبت های «شقایق باقری» بازیگر نقش رودابه