اِی.‌آر.رحمان

۲۲فروردین
«اِی.‌آر.رحمان» از همکاری با مجیدی می‌گوید:

«اِی.‌آر.رحمان» از همکاری با مجیدی می‌گوید:

حسام نصیری: «اِی.‌آر.رحمان» می‌گوید شش‌ماه زمان لازم بود تا متوجه نوع نگاه مجیدی در مورد آهنگ‌سازی فیلم«محمد رسول‌الله(ص)» شود. رحمان درباره اولین همکاری خود با مجیدی می‌گوید: «همه کارگردانانی که با آنها کار کرده‌ام، با سبک کارکردن و موسیقی‌ام آشنا بودند. آنها ٢٠ تا ٢۵سال بود که من را می‌شناختند و کارم را درک می‌کردند […]