اولین وبینار «مهارت‌های انتشار و درآمدزایی از موسیقی»

۱۹شهریور
اولین وبینار «مهارت‌های انتشار و درآمدزایی از موسیقی» برگزار می‌شود 

اولین وبینار «مهارت‌های انتشار و درآمدزایی از موسیقی» برگزار می‌شود 

وبینار «مهارت‌های انتشار و درآمدزایی از موسیقی» با تدریس «احسان مطوری» به همت آژانس هنری «چآرت» و با همکاری کمپانی «شید ریکوردز» آمریکا برگزار می‌شود.