اولین قربانی تصادف رانندگی در ایران

۱۶آبان

گزارش تصادف «درویش خان» در روزنامه اطلاعات ۱۳۰۵

اولین قربانی تصادف رانندگی در ایران که استاد سرشناس موسیقی بود (عکس)