اولین فستیوال موسیقی ققنوس

۱۴شهریور
برگزاری سومین شب از اولین فستیوال ققنوس

برگزاری سومین شب از اولین فستیوال ققنوس

سومین شب از اولین فستیوال موسیقی ققنوس با اجرای گروه چارتار همراه شد.