اولین فستیوال موسیقی ققنوس

14شهریور
برگزاری سومین شب از اولین فستیوال ققنوس

برگزاری سومین شب از اولین فستیوال ققنوس

سومین شب از اولین فستیوال موسیقی ققنوس با اجرای گروه چارتار همراه شد.