اولین آکادمی مدون کُر

13بهمن
برگزاری اولین آکادمی کُر در ایران
از رنسانس تا پاپ و جز

برگزاری اولین آکادمی کُر در ایران

اولین آکادمی مدون کُر با همکاری مشترک «خانه هنر نوین» و «آکادمی موسیقی شایا اسدی» از اسفند سال جاری آغاز می‌شود.