اولین آلبوم رسمی گروه بم

07بهمن
آلبوم رابته از گروه موسیقی بَم منتشر شد

آلبوم رابته از گروه موسیقی بَم منتشر شد

اولین آلبوم رسمی گروه موسیقی بَم تحت عنوان رابته در اختیار مخاطبان قرار گرفته که این اثر در فضایی از موسیقی راک و با چیدمان ۶ قطعه ای به اجرا در آمده است.