اولین آلبوم رسمی گروه بم

۰۷بهمن
آلبوم رابته از گروه موسیقی بَم منتشر شد

آلبوم رابته از گروه موسیقی بَم منتشر شد

اولین آلبوم رسمی گروه موسیقی بَم تحت عنوان رابته در اختیار مخاطبان قرار گرفته که این اثر در فضایی از موسیقی راک و با چیدمان ۶ قطعه ای به اجرا در آمده است.