اوستا آوا

۲۸بهمن
تازه ترین اثر از گروه موسیقی «اوستا آوا»

تازه ترین اثر از گروه موسیقی «اوستا آوا»

آلبوم «کابوس سپید» تازه ترین اثر از گروه موسیقی «اوستا آوا»، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری «خنیای رامشگران پارسی» راهی بازار موسیقی کشور شد.