انگلیس

۲۳آذر

دردسرهای یک سریال برای خانواده سلطنتی

دردسرهای یک سریال برای خانواده سلطنتی

۲۵خرداد

حمله به خبرنگار «پرس‌تی‌وی» در جریان اعتراضات لندن

حمله به خبرنگار «پرس‌تی‌وی» در جریان اعتراضات لندن

۱۶خرداد

سکانسی جنجالی از انگلیسی حرف زدن عجیب در سریال «بچه مهندس۳»

سکانسی جنجالی از انگلیسی حرف زدن عجیب در سریال «بچه مهندس۳»

۲۵اردیبهشت

نسخه آمریکایی قصه ضحاک شاهنامه، چیزی که خودمان در ایران نداریم!

نسخه آمریکایی قصه ضحاک شاهنامه، چیزی که خودمان در ایران نداریم!

۰۹دی

اشتباهی که دولت بریتانیا را مجبور به عذرخواهی از هنرمندان کرد

اشتباهی که دولت بریتانیا را مجبور به عذرخواهی از هنرمندان کرد