انریکو ایگلسیاس

۱۱خرداد
در شهر تیخوانای مکزیک

در شهر تیخوانای مکزیک

خواننده سرشناس پاپ در حین برگزاری کنسرت زخمی شد