انجمن موسیقی گلستان

30اردیبهشت
فراخوان اولین و بزرگ‌ترین گروه کر مجازی ایران منتشر شد
در انجمن موسیقی گلستان

فراخوان اولین و بزرگ‌ترین گروه کر مجازی ایران منتشر شد

انجمن موسیقی گلستان با همکاری گروه آداک و چند تن از استادان موسیقی اقدام به انتشار فراخوان تشکیل بزرگ‌ترین گروه کر مجازی ایران کرده است.