انجمن موسیقی کردستان

۱۳مهر
جشنواره بین اللملی تکنوازی «ئاویه‌ر» برگزار می شود

جشنواره بین اللملی تکنوازی «ئاویه‌ر» برگزار می شود

جشنواره بین المللی تکنوازی “ئاویه‌ر” توسط انجمن موسیقی کردستان برگزار خواهد شد.