انجمن صنفی ناشران موسیقی ایران

04اسفند
دو صنف موسیقایی به رییس مجلس نامه دادند
در اعتراض به حذف معافیت مالیاتی

دو صنف موسیقایی به رییس مجلس نامه دادند

مدیرعامل خانه موسیقی و مدیرعامل مجمع صنفی ناشران موسیقی ایران با ارسال نامه‌هایی جداگانه به رییس مجلس شورای اسلامی خواهان عدم تصویب «حذف معافیت مالیاتی فعالان فرهنگ و هنر» شدند.