انجمن جهانی منتقدان موسیقی فیلم IFMCA

۰۶اسفند
حضور نصرالله داوودی، برای نخستین بار در جایزه جهانی «انجمن IFMCA»
فرصتی ارزنده برای معرفی آثار آهنگسازان موسیقی فیلم ایران در سطح جهانی

حضور نصرالله داوودی، برای نخستین بار در جایزه جهانی «انجمن IFMCA»

جایزه امسال «انجمن جهانی منتقدان موسیقی فیلم IFMCA» برای اولین بار با حضور نصرالله داوودی از ایران به عنوان تنها منتقد موسیقی فیلم از خاور میانه برگزار شد.