انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020

۰۲تیر
موافق پخش ترانه او نیستیم

اعتراض خانواده خواننده فقید به ترامپ

اعتراض خانواده خواننده فقید به ترامپ