انتخابات ریاست جمهوری

۱۲خرداد

واکنش خانم بازیگر به پیشنهاد نظارت بر انتخابات: جدی نمی‌گیرم!

واکنش پگاه آهنگرانی به پیشنهاد نظارت بر انتخابات: جدی نمی‌گیرم!

۲۲خرداد
خبر اختصاصی موسیقی ایرانیان

خبر اختصاصی موسیقی ایرانیان

در ساعات پایانی تبلیغات کاندیداهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری، فهرستی از هنرمندان موسیقی در دفاع از یک کاندیدا منتشر شده است که برخی از این هنرمندان حمایت رسمی خود در این موضوع را رد می کنند.