انتخابات خانه موسیقی

۱۸مهر
انتخابات خانه موسیقی به تعویق افتاد
در پی اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا دایر بر تمدید برخی محدودیت‌های قبلی در شهر تهران

انتخابات خانه موسیقی به تعویق افتاد

در پی اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا دایر بر تمدید برخی محدودیت‌های قبلی در شهر تهران، انتخابات خانه موسیقی به تعویق افتاد.