امیر کیانی

30شهریور
یک خواننده پاپ با «رد داده قلبم» قانونی شد

یک خواننده پاپ با «رد داده قلبم» قانونی شد

امیر کیانی خواننده جوان موسیقی پاپ، نخستین قطعه رسمی خود را با همکاری ناصر زینعلی و پریسا دلفانی منتشر کرد.