امیر کربلایی زاده،استنداپ کمدی،تئاتر

۱۶اردیبهشت

راه‌اندازی نخستین دفتر استندآپ کمدی در ایران

راه‌اندازی نخستین دفتر استندآپ کمدی در ایران