امیر علی حنانه

08شهریور
امیرعلی حنانه: می‌بایست کارهای موسیقی اصیل را از موسیقی علمی جدا کنیم

امیرعلی حنانه: می‌بایست کارهای موسیقی اصیل را از موسیقی علمی جدا کنیم

مضحک ترین آهنگ های ایرانی از نگاه فرزند حنانه!