امیر رضا هراوی

12دی
با عنوان «کجای زمانی»

با عنوان «کجای زمانی»

قطعه «کجای زمانی» اولین اثر رسمی «امیررضا هراوی»، به زودی از طریق «نواخانه» سایت خبری و تحلیلی «موسیقی ایرانیان» منتشر و در دسترس مخاطبین قرار خواهد گرفت.
+قطعه «کجای زمانی» روز سه شنبه هفته جاری از طریق «نواخانه» موسیقی ایرانیان شنیدنی خواهد شد