امیر خاکی

۱۷مرداد
تلاشی بی‌ادعا

تلاشی بی‌ادعا

استاد فرار آلبوم بی‌کلامی در سبک فیوژن به آهنگسازی امیر خاکی منتشر شد.