امیر حسین مدرس

۲۲آذر
کنسرت روایت موسیقایی کتیبه به روی صحنه رفت

کنسرت روایت موسیقایی کتیبه به روی صحنه رفت

کنسرت روایت موسیقایی کتیبه در ادامه کنسرت وداع و کنسرت عاشورایی ملل اسلامی به روی صحنه رفت و امیر حسین مدرس قطعات آوازی عاشورایی اصیل ایرانی را بازآفرینی کرد. همچنین اجرای کلامی قطعات را استاد وحید جلیلوند برعهده داشت. ماه و ستاره، یوسف من، همراز، دل شب، ماه و نی، امید، اربعین، کاروان، در انتظار […]