امیرهوشنگ ابتهاج

07اسفند
به مناسبت سالگرد تولد امیرهوشنگ ابتهاج
اشک‌ها و لبخندهای «سایه»

به مناسبت سالگرد تولد امیرهوشنگ ابتهاج

«سایه» امسال با گذر از اندوه کوچ همیشگی محمدرضا شجریان و گاهی جعلیاتی که سبب نارضایتی‌اش شده است، ۹۳سالگی را پشت سر گذاشت و وارد ۹۴سالگی شد.