امیرتاجیک

20آذر
داستان ساخت آهنگ تیتراژ پایانی «زیر آسمان شهر»

داستان ساخت آهنگ تیتراژ پایانی «زیر آسمان شهر»

تیتراژ پایانی سریال «زیر آسمان شهر» به خوانندگی امیرتاجیک شاید یکی از مهم‌ترین و بهترین آثار این هنرمند با تکنیک برای شناساندن او به عموم مخاطبان طی سال‌های اخیر باشد.