امیراحمد راست‌بُد

22شهریور
داور جشنواره موسیقی جوان:

داور جشنواره موسیقی جوان:

یک نوازنده‌ی کمانچه گفت:‌ وقتی تلویزیون در تمام این سال‌ها، تار و کمانچه را نشان نشان نداده، اما ماهواره دائم گیتار را نشان می‌دهد، چرا انتظار دارید جوانان کمانچه بزنند؟ امیراحمد راست‌بُد که به‌عنوان داور بخش کمانچه‌ی آذری در جشنواره‌ی موسیقی جوان حضور داشت، در ارزیابی‌اش از این جشنواره اظهار کرد: نمی‌توانم بگویم که اجراها […]