امید حیدری

18دی
همه چیز از زمستان سال هشتاد ویک شروع شد

همه چیز از زمستان سال هشتاد ویک شروع شد

حیدری: با توجه به فضای آهنگ‌ها، مناسب‌ترین صدا را برای اجرای آن‌ها صدای «حسام الدین سراج» دیدم. کار‌ها به ایشان عرضه شد و در عین ناباوری ایشان قبول کردند که البته کار ضبط آلبوم بنا به دلایل متعددی تا به امسال به درازا کشید.