امير بهاري

31شهریور
در مسیر آموختن!

در مسیر آموختن!

نوازنده اگر مهم‌ترین رکن موسیقی نباشد، حداقل در بحث ارائه اثر مهم‌ترین عنصر یک اثر موسیقایی است چرا که کیفیت اثر شنیداری به مجریانش وابسته است. برای بررسی وضعیت نوازندگان حرفه‌یی ایران و احترام به جایگاه مهم آنان قصد داریم من بعد ماهی یک بار به سراغ نوازندگان مطرح موسیقی ایران برویم و از کسب و کار و احوالات جویا شویم