اميراسماعيل آذر

15مهر
در قالب برنامه‌ای با عنوان مشاعره کودک

در قالب برنامه‌ای با عنوان مشاعره کودک

رها معتمد، ملقب به پروین معاصر تا دو هفته دیگر در قالب برنامه‌ای با عنوان مشاعره کودک به تلویزیون می‌آید. امیراسماعیل آذر، مجری برنامه مشاعره و استاد زبان و ادبیات فارسی در خصوص برنامه‌هایی که درحال حاضر با مضمون مشاعره روی لیست کاری سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته گفت: ما تا دو هفته […]