امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

23مرداد
انتشار دو قطعه دیگر از «نواحی اشک»
توسط امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

انتشار دو قطعه دیگر از «نواحی اشک»

چهارمین و پنجمین قطعه از آلبوم «نواحی اشک» با عنوان «حضرت رقیه (س)» به خوانندگی متین رضوانی پور پیش روی مخاطبان قرار گرفت.