امام حسین (ع)

07مهر

ماجرای شنیدنی شفای دست استاد فرشچیان / پزشک‌ها از این اتفاق تعجب کرده بودند

ماجرای شنیدنی شفای دست استاد فرشچیان / پزشک‌ها از این اتفاق تعجب کرده بودند

19شهریور
بهروز غریب‌پور: تعزیه، اپرای ایرانی است

بهروز غریب‌پور: تعزیه، اپرای ایرانی است

بهروز غریب‌پور گفت: اعتقاد داشتم که ما تعزیه داریم و تعزیه یک اپرای ایرانی است و ما بایستی از ملودی‌های ایرانی تعزیه استفاده کنیم. ضمن این که نقش‌ها باید بر اساس ردیف‌های آواز ایرانی باشد.

18شهریور
اپرایی که با ««باز این چه شورش است» آغاز می‌شود/ تعزیه اپرای ایرانی است

اپرایی که با ««باز این چه شورش است» آغاز می‌شود/ تعزیه اپرای ایرانی است

بهروز غریب‌پور گفت: اعتقاد داشتم که ما تعزیه داریم و تعزیه یک اپرای ایرانی است و ما بایستی از ملودی‌های ایرانی تعزیه استفاده کنیم. ضمن این که نقش‌ها باید بر اساس ردیف‌های آواز ایرانی باشد.