الکسی سرگونین

۲۰بهمن
در بخش بین الملل جشنواره موسیقی فجر

در بخش بین الملل جشنواره موسیقی فجر

الکسی سرگونین نوازنده چیره دست پیانو در اجرای خود در بخش بین الملل جشنواره بیست ونهم موسیقی فجر آثاری از علیرضا مشایخی و حمیدرضا اردلان را می نوازد.