الکساندر مارکوف

۲۸آذر
دی ماه سال جاری و در کشور «ترکیه»

دی ماه سال جاری و در کشور «ترکیه»

«علی رهبری» در یک همکاری تازه با «الکساندر مارکوف»، نوازندهٔ سر‌شناس بین المللی، به اجرای یک برنامه زنده خواهد پرداخت.
+در کنسرت پیش روی رهبری و مارکوف، قرار است ضمن اجرای کنسرتو شماره ی۱ پاگانینی، سمفونی ۵ شوستاکوویچ با رهبری «علی رهبری» به اجرا در بیاید