الکس

03اسفند
اوایل سال ۱۳۹۶

اوایل سال ۱۳۹۶

آلبوم «نیمه راه عشق» برای اولین بار به خوانندگی «اَلِکس» و با موسیقی «امیر حسین کاشانیان» منتشر خواهد شد.