افليا پرتو

۰۳مرداد

از نوازنده پیشکسوت پیانو چه خبر؟

 افلیا پرتو گفت: در حال حاضر بازار موسیقی آن قدر آشفته است که آدم ترجیح می‌دهد، کار موسیقی نکند. این نوازنده پیشکسوت پیانو در گفت‌وگویی با خبرنگار بخش موسیقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در حال حاضر مشغول تمرین با گروه «یاران» هستیم و در شهریور ماه اجرایی را به روی صحنه خواهیم برد […]