افشین علا

۰۱دی
در حوزه‌ی انتخابیه‌ی تهران؛

در حوزه‌ی انتخابیه‌ی تهران؛

ثبت نام شاعری سرشناس در انتخابات مجلس شورای اسلامی (عکس)