افشین سپهوندی

15دی
فرصتی برای کمک به جهانی شدن صنعت موسیقی ایران

فرصتی برای کمک به جهانی شدن صنعت موسیقی ایران

شرکت تحقیقاتی بازرگانی «صوت آذین» با انتشار فراخوانی، از شرکت ها، نهاد ها، آموزشگاه ها و هنرمندان موسیقی دعوت کرد تا به کمک این شرکت در در نمایشگاه MusikMesse 2015 آلمان و NAMM آمریکا حضور داشته باشند.
+«صوت آذین» نماینده رسمی صنعت موسیقی ایران در نمایشگاه های فرانکفورت و آمریکا