افسانه جهانگیری

۰۹اردیبهشت
جهانگیری : آواز دختران در ایل محدود بود

جهانگیری : آواز دختران در ایل محدود بود

بانوی فعال در عرصه موسیقی ایل قشقایی که هفته گذشته پس از ۱۵ سال بار دیگر در شیراز به عرضه هنر خویش به علاقه مندان به موسیقی اقوام پرداخت، نخستین بار به درخواست یک رسانه برای گفت و گو پاسخ داد.