افتتاح رسمی خانه پایور

۲۸بهمن
جشن معرفی خانه پایور برگزار شد

جشن معرفی خانه پایور برگزار شد

جشن «خانه‌ی پایور» به مناسبت زادروز استاد فرامرز پایور ۲۱ بهمن ماه در خانه‌ی «کار و دیدار کارمان» برگزار و «خانه‌ی پایور» به صورت رسمی معرفی شد.