افتتاح رسمی خانه پایور

28بهمن
جشن معرفی خانه پایور برگزار شد

جشن معرفی خانه پایور برگزار شد

جشن «خانه‌ی پایور» به مناسبت زادروز استاد فرامرز پایور ۲۱ بهمن ماه در خانه‌ی «کار و دیدار کارمان» برگزار و «خانه‌ی پایور» به صورت رسمی معرفی شد.