اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران

۰۳بهمن
اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران انتخاب شدند
با رای مجمع عمومی؛

اعضای شورای عالی خانه موسیقی ایران انتخاب شدند

با رای مجمع عمومی فرهاد فخرالدینی، محمد سریر، هوشنگ کامکار، داریوش پیرنیاکان، حسن ریاحی، داود گنجه‌ای و تقی ضرابی به‌عنوان اعضای شورای عالی خانه موسیقی انتخاب شدند.