اطلاعیه شماره 9

۰۲شهریور
اطلاعیه شماره ۹ بیمارستان آخرین وضعیت محمدرضا شجریان را اعلام کرد
استاد آماده ترخیص

اطلاعیه شماره ۹ بیمارستان آخرین وضعیت محمدرضا شجریان را اعلام کرد

در تازه ترین اطلاعیه بیمارستان جم به تاریخ یکشنبه، ۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ وضعیت اخیر جسمی محمدرضا شجریان تشریح شده و اعلام شد که استاد آماده مرخص شدن از بیمارستان می شوند.