اطلاعیه شماره 5

۲۹مرداد
اطلاعیه شماره پنج بیمارستان جم و انعکاس بارقه های امید
فشار خون نرمال بدون داروی حمایتی

اطلاعیه شماره پنج بیمارستان جم و انعکاس بارقه های امید

اطلاعیه شماره ۵ بیمارستان جم منتشر شده و طی آن آخرین وضعیت و حال عمومی استاد محمدرضا شجریان تشریح شد.